Home فني ،مهندسي برپایی دور دوم از مجموعه همایشات بین المللی در حوزه ی سازه ، معماری و توسعه شهری

برپایی دور دوم از مجموعه همایشات بین المللی در حوزه ی سازه ، معماری و توسعه شهری

0
موضوعات کلیدی و اصلی مورد بحث در این همایش:

1- مهندسی عمران و توسعه پایدار:

مدیریت ساخت و اجرا
فناوری بتن
روشهای عددی در مهندسی عمران
جاده ها و حمل و نقل
ژئوتکنیک و معدن
هیدرولیک ، منابع آب
چهار شنبه
طراحی تونل برای مناطق شهری
ژئودزی ، ژئودزی و ژئوماتیک
فن آوری های جدید در مصالح ساختمانی و صنعتی سازی ساختمان ها
اخلاق ، مسائل و ارزشها در مهندسی عمران
امنیت ، مدیریت بحران و حفاظت غیر فعال در مهندسی عمران
کامپیوتر و هوش مصنوعی در مهندسی عمران
کاربرد زمین شناسی مهندسی در مهندسی عمران و ژئوفیزیک در سد سازی
سیستم های GIS با تأکید بر کاربرد آنها در مهندسی عمران
فناوری تخریب در صنعت ساختمان
اصول و اصول طراحی تخریب ، مدیریت و نظارت بر تخریب

2- طراحی ساخت ، مقاومت لرزه ای و بهبود مقاومت لرزه ای:

سازه های زیرزمینی
مهندسی ارزش
طراحی منابع آب ، سازه های هیدرولیکی و دریایی
توافق رسمی ساختار و معماری
برنامه ریزی شهری و استفاده از مصالح محلی و مدرن در ساخت و ساز
پویایی سازه و بهره لرزه ای
ساختمانهای غیر سازه ای و صنعتی
تشخیص لرزه ای سازه ها و روش های بهبود و مقاوم سازی سازه ها
تجزیه و تحلیل و نوآوری در طراحی سازه های بتونی و فولادی
کاربرد فن آوری های جدید (جداکننده های لرزه ای ، میراگرها و غیره) برای بهبود لرزه ای سازه ها.
تقویت و بهبود ساختارهای شهری
بهبود سیستم عروق حیاتی ، ساختمانها و پل ها
ایمنی سازه در کارهای زیرزمینی
تقویت سازه ها از آتش و بیان رویکردهای معماری
تأثیر زمین لرزه ها بر سازه های فضایی ، سازه های بنایی و سازه های خاص

3- طراحی معماری و توسعه پایدار:

معماری پایدار
معماری و هویت شهری
نقش معماری در دستیابی به ساخت و ساز پایدار
جلوه های معماری سنتی و اسلامی و شهرسازی در منطقه
انرژی های جدید در معماری
سبک معماری
روش ها و فن آوری های جدید در معماری
گرافیک شهری و معماری خیابان
تأثیر آب و هوا بر معماری بومی و پایدار
نمونه های معماری بومی
تأثیر مواد سازگار با محیط زیست بر معماری پایدار
مفهوم معماری مدرن و برنامه ریزی شهری
تأثیر پیشرفت تکنولوژی بر معماری
معماری پایدار و ساختمانهای هوشمند
معماری ، تغییرات آب و هوایی و مصرف انرژی
برنامه ریزی انرژی در پروژه های معماری برای معماری پایدار
معماری منظر ، بوم شناسی و زیبایی شناسی در معماری

4- برنامه ریزی ، مدیریت و طراحی شهری:

برنامه ریزی منطقه ای و شهری
برنامه ریزی کالبدی شهری
قانون شهر
دولت شهر
طراحی شهری
مدیریت پروژه شهر
کاربرد فناوری های جدید در برنامه ریزی شهری
مشارکت در امور شهر
مدیریت بحران
نماهای شهر
تور شهر
بهسازی و نوسازی شهری
تأثیر فناوری های جدید تولید بر بافت شهری

5- زیرساخت های حمل و نقل ، حمل و نقل و شهری:

عروق حیاتی و حمل و نقل شهری
حمل و نقل و توسعه پایدار
ساختمانهای فنی و تأسیسات شهری
پیاده رو (جاده ، راه آهن ، فرودگاه و بندر)
سیستم های حمل و نقل هوشمند
برنامه ریزی حمل و نقل و برنامه ریزی شهری
تأمین آب ، فاضلاب و زیرساخت های شهری
طراحی هندسی انتقال ها
سیستم های حمل و نقل و پایداری حمل و نقل در کلان شهرها
مهندسی حمل و نقل و برنامه ریزی حمل و نقل
ایمنی حمل و نقل ، ترافیک و خطرات
مدیریت سیستم های حمل و نقل
آموزش و فرهنگ حمل و نقل
حمل و نقل عمومی ، اقتصاد حمل و نقل
قوانین و مدیریت یکپارچه ترافیک
حمل و نقل غیر موتوری

6- مهندسی محیط زیست و محیط شهری:

فضاهای سبز و محیط شهری
شهرها و سیستم مدیریت محیط زیست
شهرنشینی و تأثیرات زیست محیطی آن
مشکلات زیست محیطی پایتخت
تأثیر برنامه های توسعه شهری بر محیط شهری
اصول مهندسی و کنترل آلودگی شهری
مدیریت محیط زیست و توسعه پایدار شهری
ارزیابی اثرات زیست محیطی و مهندسی محیط زیست در شهرها
حمل و نقل شهری ، تأثیر آن و راه حل های زیست محیطی
کاربرد فناوری های جدید در پایش و از بین بردن آلاینده های محیطی
بوم شناسی شهری ، شهر سبز و سازوکارهای توسعه پاک
مدیریت پسماند در شهرها
فاضلاب شهری و تصفیه آن
توسعه صنعتی و روشهای کاهش تأثیر آنها
تأثیر و روشهای تجزیه و تحلیل تأثیرات زیست محیطی پروژه ها در شهرها
سازگاری اکولوژیکی و سازگاری توسعه با محیط زیست
ایمنی ، بهداشت و محیط شهری
طراحی شهری ، محوطه سازی و محیط زیست

7- ساختمان پایدار شهری و توسعه شهری:

مدل ها و شاخص های توسعه پایدار شهری
بافت فرسوده و سکونتگاه های غیر رسمی (مشکلات و راه حل ها)
بلایای طبیعی و تأثیر آنها بر توسعه پایدار شهری
برنامه ریزی شهری و توسعه پایدار
تجربه توسعه پایدار شهری در جهان و ایران
سیاست های ملی و منطقه ای و توسعه پایدار شهری
جغرافیا و توسعه پایدار شهری و روستایی
بی ثباتی شهری و رانندگان
موانع ، محدودیت ها و شاخص های توسعه پایدار شهری را بشناسید
کاربرد فناوری های جدید در برنامه ریزی شهری
حکمرانی خوب و مشارکت جامعه در توسعه پایدار شهری
توسعه صنعت گردشگری برای توسعه پایدار شهری
شهرهای جدید و توسعه پایدار شهر

8- منظر و توسعه پایدار شهری:

پایداری و منظر شهری
تعاریف ، مفاهیم و مبانی نظری منظر شهری
برنامه ریزی و مدیریت منظر شهری
تجربه داخلی و خارجی در زمینه منظر شهری
اجزای نمای خارجی و شهری
آسیب شناسی منظر شهری
چشم انداز شهرها و شهرهای اسلامی ایران
چشم انداز طبیعی شهر ، شهرهای سنتی و جدید
منظر شهری ، مسائل اجتماعی و خاطرات جمعی
نمادها ، نشانه ها ، هنرهای تجسمی و منظره شهر
منظره شهر از بافت های فرسوده و تاریخی
منظره شهری از بافت های جدید
معیارها و دستورالعمل های منظره منظره و شهری

9- مرمت بافتها و بناهای تاریخی:

زمینه تاریخی
بهسازی بناهای تاریخی
نوسازی شهری
بازسازی بافت تاریخی

10- فرهنگ ، جامعه شناسی و روانشناسی شهری:

حقوق شهروندی و شهروندی
فرهنگ و تعامل شهری در فضای شهری
فرهنگ های بومی و شهر
روانشناسی محیطی
تعامل فرهنگی و ارگانیسم شهری
فرهنگ و توسعه شهری
پایداری فرهنگی اجتماعی در شهر
فرهنگ و حمل و نقل شهری
فرهنگ و جغرافیای شهری
حاکمیت و فرهنگ شهری
تبلور فرهنگ در منظر شهری
نقش نهادینه سازی فرهنگی در برنامه ریزی شهری
فرهنگ ، هویت و منظر شهر

11- مدیریت ریسک و بحران و راهکارهایی برای ایجاد مدیریت یکپارچه بحران:

بلایای طبیعی و استراتژی های کاهش خطر DRR
حلقه های از دست رفته در چرخه اجرایی کاهش خطر بحران DRM
تفاوت بین مدیریت بحران ، بقا ، مدیریت اضطراری و مدیریت توان بخشی
توانمند سازی و ظرفیت سازی تیم های جستجو و نجات
مشارکت جامعه و ظرفیت سازی ، تغییرات آب و هوا و چالش های مدیریت بحران
راه حل ها و نیازها برای تشکیل یک سیستم مدیریت یکپارچه ضد بحران
نقش داده ها ، اطلاعات ، روش ها ، ابزارها و سیستم های تصمیم گیری در مدیریت هوشمند حوادث
سیستم های هشدار حوادث EWS ، سیستم ارزیابی سریع انرژی های تجدید پذیر
پایداری در ابعاد ملی ، شهری و روستایی و ارتقا پایداری ملی و شهری MCR
برنامه ریزی ، آماده سازی و راه حل های عملی تداوم کسب و کار CM
انتقال خطر به اشخاص ثالث (بیمه) انتقال خطر
مدیریت بحران در سیستم های بهداشتی
توسعه و اجرای سیستم های مدیریت حوادث HICS و HEICS

برگزار كنندگان: دبیرخانه دائمی کنگره بین المللی سازه ، معماری و توسعه شهری
مهلت ارسال چكيده مقالات: تا 10 آبان 1393 تمدید گردید
مهلت ارسال متن كامل مقالات: تا 10 آبان 1393 تمدید گردید
تاريخ برگزاري همايش: 25 الی 27 آذر 1393

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here