Home کشاورزی-محیط زیست برگزاری دور دوم از سلسله همایشات گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

برگزاری دور دوم از سلسله همایشات گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار

0
موضوعات کلیدی و اساسی مورد بحث در این رویداد:

محورهای گیاهان دارویی:
گیاهان دارویی ، بوم شناسی و اکولوژیکی
فرآوری ، بسته بندی و صنعت گیاهان دارویی
گیاهان دارویی ، استفاده از منابع طبیعی
گیاهان دارویی ، بیوتکنولوژی
گیاهان دارویی ، فرآوری
گیاهان دارویی ، زیست شناسی
گیاهان دارویی ، داروشناسی
گیاهان دارویی ، میکروبیولوژی
گیاهان دارویی ، داروهای قومی
گیاهان دارویی ، اقتصادی و بازاریابی
گیاهان دارویی ، سرمایه گذاری ها ، اقتصاد و تجارت
گیاهان دارویی ، مهارت ها و اشتغال زایی
گیاهان دارویی و جهانگردی
گیاهان دارویی برای کنترل آفات
گیاهان دارویی و اسلام
سایر محورهای مرتبط با گیاهان دارویی

محورهای کشاورزی:
کشاورزی ارگانیک و پایدار
پرورش و پرورش محصولات زراعی و باغی
کنترل علف های هرز ، آفات و بیماری ها
کاربرد علوم نانو در کشاورزی
مدیریت ، اقتصاد ، توزیع و آموزش کشاورزی
مدیریت تغذیه و آبیاری محصولات زراعی و باغی
کاربرد بیوتکنولوژی و کشت بافت در علوم کشاورزی
تأثیر فشارهای زنده و غیرزنده ای بر تولید محصولات کشاورزی
فیزیولوژی و اکولوژی محصول
تغذیه دام و طیور
فیزیولوژی دام و طیور
پرورش آبزیان ، پرورش و تغذیه
هواشناسی و بیوتکنولوژی کشاورزی
ژنتیک و اصلاح دام و طیور
نقش فن آوری های تولید مثل در دامداری
دامپزشکی (میکروبیولوژی ، آسیب شناسی ، ایمونولوژی)
زیست شناسی (گیاهان و حیوانات)
سایر زمینه های مربوط به کشاورزی پایدار

برگزار كنندگان: مرکز ارزیابان محیط زیست هگمتانه و مرکز توسعه همایش های آریا هگمتان
مرکز آموزش عالی شهید مفتح همدان
سازمان جهاد کشاورزی استان همدان
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 6 مرداد 1393
تاريخ برگزاري همايش: 30 مرداد 1393

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here