Home فني ،مهندسي برگزاری دور هفتم از سلسله همایشات و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

برگزاری دور هفتم از سلسله همایشات و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست

0
موضوعات کلیدی و اساسی مورد بحث در این رویداد:

آب و فاضلاب:

– تصفیه آب برای شهرها و صنایع (سیستم ها و فرآیندها)

– تصفیه آب شهری و صنعتی

– مدیریت تصفیه خانه های آب و فاضلاب شهری و صنعتی

– مدیریت کاهش آلودگی آبهای سطحی و زیرزمینی

– استانداردهای کیفیت آلودگی آب (محدودیت های مجاز برای آلاینده های خطرناک)

– استانداردهای کیفی فاضلاب

– تصفیه آب (تثبیت) و تصفیه آب

– دفع و استفاده مجدد از آب تمیز

– دفع زباله و استفاده مجدد از آن

خاک و زباله:

– شناسایی و پایش آلاینده های خاک

– از بین بردن آلاینده های خاک با استفاده از فن آوری های فیزیکی ، شیمیایی و میکروبیولوژیکی ، گرما و …

– سطح مجاز آلاینده های خاک

– مدیریت پسماند (جمع آوری ، دفع ، بازیافت ، دفن زباله ، فرآوری ، کمپوست و غیره)

– مکان ، طراحی و اجرای محل دفن زباله و مهندسی پسماند (محل دفن زباله)

– سوزاندن زباله و مواد زائد خاص

موج هوا و صدا:

– کنترل آلاینده های ساطع شده از منابع مستقیم و متحرک

– تشخیص و کنترل آلودگی صوتی و الکترومغناطیسی

– شناسایی و پایش آلاینده های هوای شهری و صنعتی

– کیفیت هوای شهری و استانداردهای محل کار

– ارائه و بررسی برنامه های جامع برای کاهش آلودگی هوا

– مدل سازی آلودگی هوا از منابع مستقیم و متحرک

محورهای ویژه:

– فن آوری های جدید در مهندسی محیط زیست در نظارت و دفع آلاینده های محیطی

– استفاده از فناوری های نانو در تصفیه آب شهری و صنعتی (نانو فیلتر)

– فن آوری های جدید برای کاهش و از بین بردن گازهای آلاینده و انتشار از پسماندهای صنعتی

– استفاده از GIS در شناسایی و منطقه بندی آلاینده های محیطی

– استفاده از سنسورهای از راه دور در شناسایی و نظارت بر آلاینده ها

– استفاده از بیوتکنولوژی در حفاظت از محیط زیست

– راه های مدیریت و کاهش آلاینده های آلی.

– بررسی مدل های ریاضی و برنامه ای آلاینده ها

– استفاده از برنامه های جدید زیست محیطی در پروژه های عمرانی و صنعتی

– استانداردهای جدید برای آلاینده های خطرناک در منابع هوا ، آب و خاک

– زباله سوزهای زباله های بیمارستانی و صنعتی و راه حل های استراتژیک بهینه آنها

– کشف و کنترل آلودگی ناشی از معادن کشور

– نقش مهندسی محیط زیست در انجام موثر ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)

– فناوری اطلاعات و محیط زیست

– محیط زیست و دولت الکترونیکی

– راههای نهادینه سازی فرهنگ محیط زیست

– روشهای موثر آموزش مهندسی محیط زیست

– ارزیابی اقتصادی عملکرد زیست محیطی صنعت

– نتایج بهینه سازی مصرف انرژی و کاهش آلودگی

– مدلهای موثر مدیریت محیط صنعتی

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here