Home فني ،مهندسي برگزاری دور چهارم از مجموعه همایشات بین المللی هندسه محاسباتی

برگزاری دور چهارم از مجموعه همایشات بین المللی هندسه محاسباتی

0

موضوعات اساسی و محوری:

ICCG رسماً پرونده را بررسی نکرده است. نتایج ارائه شده در ICCG همچنین می تواند به کنفرانسها و یا مجلات بررسی شده ارسال شود. مقالاتی که به تازگی به سایر رویدادها ، کنفرانس ها یا ژورنال های بررسی شده ارسال شده اند ، قابل ارائه در ICCG هستند.
ما از نویسندگان دعوت می کنیم که کارهای پژوهشی خود را به صورت چکیده مقاله ای که نباید بیش از چهار صفحه باشد ، ارسال کنند و باید با استفاده از الگوی LaTeX ICCG 2021 با LaTeX تهیه شوند. ارسال باید از طریق EasyChair ارسال شود

برگزار كنندگان: دانشگاه یزد.
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 22 آبان 1399
تاريخ برگزاري همايش: 30 بهمن 1399

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here