Home فني ،مهندسي برگزاری سری دوم از همایشات ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

برگزاری سری دوم از همایشات ملی و تخصصی پژوهش های محیط زیست ایران

0

موضوعات کلیدی و اساسی مورد بحث در این رویداد:

چیدمان و محیط
حفاظت از محیط زیست
حاکمیت و محیط زیست
پشتیبانی و محیط
ارزیابی زیست محیطی
انرژی و محیط زیست
کشاورزی و محیط زیست
آلودگی و محیط زیست
نانو و محیط زیست
فاضلاب و محیط زیست
زباله و محیط زیست
تنوع زیستی و محیط زیست
دریا و محیط زیست
تالاب ها و محیط زیست
قانون و محیط زیست
مدیریت محیط زیستی
اسلام و محیط زیست
فرهنگ و محیط زیست
سنجش از دور و محیط
آموزش و محیط زیست
فن آوری های جدید و محیط زیست
ایده های جدید دیگر از نظر حفاظت ، حفاظت و مدیریت محیط زیست

برگزار كنندگان: مرکز ارزیابان محیط زیست هگمتانه و مرکز توسعه همایش های آریا هگمتان
مرکز آموزش عالی شهید مفتح همدان
مهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: تا 26 تیر 1393 تمدید گردید
تاريخ برگزاري همايش: 16 مرداد 1393

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here