Home مديريت و حسابداری برگزاری نخستین کنفرانس ملی مربوط به مدیریت دانش با رویکرد جهادی

برگزاری نخستین کنفرانس ملی مربوط به مدیریت دانش با رویکرد جهادی

0

موضوعات کلیدی و مهم مورد بررسی در این رویداد:

ثمرات دفاعی ، امنیتی و نظامی دانش اداری
مدیریت دانش و دیپلم (سیاست علم و فناوری)
اندازه گیری های ضعیف در پرتو مدیریت
روش های مدل سازی را در امنیت و امنیت سازمانی درک کنید
نمونه های دانش مدیریت در امنیت و امنیت سازمانی را پیاده سازی و پیاده سازی کنید
نقش فناوری در انتشار دانش عملیاتی در امنیت و امنیت سازمانی
چالش های مدیریت هوشمند توسعه در سازمان های امنیتی و امنیتی
با استفاده از مدیریت دانش در امنیت و امنیت سازمانی ، هوش هوشمند را توسعه دهید
درک خوبی از عملیات نظامی دارد
فناوری وب سایت و تخصص مدیریت در امنیت سازمانی
سازمانهای آگاه و آگاه در سازمانها
ساختار هیئت مدیره جدید و توسعه مدیریت دانش
جنبه هایی از حکومت جهادی مبتنی بر نور را توصیف کنید
راهنماها و سیاستهای روشهای حیله گرانه و جهادی
طرحها و سیستمهای مدیریت دانش و روشهای جهادی
از مدل ها و سیستم های درک دانش استفاده و پیاده سازی کنید
سازمان ها و افراد در سازمان های جدید و دانش بنیان واجد شرایط هستند
حکومت جهادی ، شایسته سالاری مبتنی بر نور
سازمان فرهنگی دانش مدیریت
اصول و راه های توسعه مدیریت دانش را ایجاد کنید
نقش اطلاعات و ارتباطات در امور اداری
ارتباطات عمومی و دانش نظارتی
حلقه اعتبار و حمایت مالی مدیریت دانش
شرایط اقتصادی و اقتصادی را درک کنید
توسعه جهادی اقتصاد مبتنی بر نور
مدیریت و توسعه را بفهمید
مدل های تجاری دیکتاتوری و رویکرد جهادی
توسعه تجارت جهادی شرکت مبتنی بر نور
مدیریت نور رقابت خوبی در بین شرکتهای مبتنی بر نور است
تخصص در وجوه عملیاتی در دوران رکود اقتصادی
روش های نمونه را در بانک ها درک کنید
اهمیت درک مقررات به عنوان سرمایه در حسابداری
چگونه دانش اقتصادی را به یک سال مقاومت اقتصادی تبدیل کنیم
مدیریت ، بهداشت ، پیشگیری و مراقبت های بهداشتی را در زمینه پیشگیری درک می کند
نقش ارتش در عملیات نجات
درمان حیاتی (نظامی و انتظامی) ، حل مسئله و پیشگیری موثر
درمان و پزشکان در بیمارستان در ارتش
حل مسئله و انطباق با دارو
مدیریت دانش و برنامه ریزی و عملیات برنامه ریزی شده در جانبازان بیمارستان
نیروهای مسلح ، بهداشت ، دفاع و اورژانس
مقایسه و نمونه های تحقیق ایجاد و پیاده سازی دانش کنترل شده در هر یک از کسانی که در محور هستند

 

سازمان یافته: گروه آموزش مدیریت دانش
دانشگاه امام علی (ع)
مهلت ارسال اطلاعات: 21 نوامبر 2014
مهلت ارسال مقاله کامل: 21 نوامبر 2014
روز کنفرانس: 26 دسامبر 2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here