Home فني ،مهندسي برگزاری همایش بین المللی در زمینه ی بتن خلیج فارس

برگزاری همایش بین المللی در زمینه ی بتن خلیج فارس

0

موضوعات کلیدی و اساسی مورد بحث در این رویداد:

1_ قابلیت اطمینان مواد و روش ها
1_1_ قابلیت اطمینان بتن
1_2_ جایگزینی برای مواد پایه سیمان
1_3_ مواد پایدار از استراتژی ها استفاده می کنند
1_4_ فناوری جدید بتن
1_5_ وسایل نقلیه هوشمند
1_6_ طراحی و طراحی سیستمها و روشهای بتن پایدار
1_7_ تأثیر کم توسعه / تأثیرات زیست محیطی در کاهش فناوری
1_8_ جرم حرارتی
2_ ماندگاری
2_1_ اشکال و تأثیر آنها بر دوام
2_2_ کربن سازی ASR ، خوردگی شیمیایی ، انجماد و ذوب ، مقاومت در برابر خوردگی
2_3_ کنترل خرد کردن
2_4_ سازه های ساحلی و دریایی و مسائل مربوط به آن
2_5_ سایر موارد ماندگاری
3_ نگهداری و مدیریت عمر بتن
3_1_ مدیریت منابع
3_2_ ارزیابی و مدل سازی دوره چرخه عمر بتن
3_3_ روش تشخیص
3_4_ فناوری حفاظت
3_5_ استفاده مجدد ، بازیافت و ضایعات
3_6_ تخریب
3_7_ حفاظت و بتن تاریخی
4_ ابزار
4_1_ ابزار آزمایش و اندازه گیری
4_2_ راه حل
5_ تولید
6_ ساخت
7_ مطالعات موردی مواد و سازه های بتونی با دوام
8_ سایر موضوعات مرتبط

برگزار كنندگان: دانشگاه هرمزگانمهلت ارسال چكيده مقالات:
مهلت ارسال متن كامل مقالات: 14 مرداد 1393
تاريخ برگزاري همايش: 26 و 27 آذر 1393

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here