Home مديريت و حسابداری برگزاری وبینار در مورد فرهنگ سازمانی

برگزاری وبینار در مورد فرهنگ سازمانی

0

موضوعات اساسی و کلیدی مورد بحث در این همایش:

فرهنگ چیست؟
– نتایج مطالعه هافستد در مورد فرهنگ ملی را مرور کنید
فرهنگ سازمانی چیست؟
اقدامات فرهنگ سازمانی
-سطح فرهنگ سازمانی
– نمونه ها و نمونه هایی از درک فرهنگ سازمانی
-ویژگی های فرهنگی شرکت های پیشرو
– نقش و اهمیت فرهنگ در سازمانها

 

 

تنظیم شده توسط: وب سایت ای سمینار
مهلت ارسال اطلاعات: خیر
موعد تحویل مقاله کامل: خیر
روز کنفرانس: 22 سپتامبر 2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here