Home مديريت و حسابداری برگزاری کنفرانس در مورد راهکارهای پیشبرد سند چشم انداز و توسعه ملی ایران

برگزاری کنفرانس در مورد راهکارهای پیشبرد سند چشم انداز و توسعه ملی ایران

0
موضوعات مهم قابل طرح در این رویداد:

1- نقش سازمانهای عمومی در تبلیغ سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
– بر اساس انگیزه و بینش ملی برای دستیابی به اهداف مورد نظر مصمم باشید
– اسلام ، حمایت از هویت ایرانی ، حمایت از میراث فرهنگی
– گسترش هم افزایی و فعالیت های فرهنگی برای ارتقا سند چشم انداز
– تأثیر سازمانهای غیردولتی در ارتقا مشارکت و وحدت اجتماعی شهروندان
– حفاظت از محیط زیست و بازیابی منابع طبیعی
– اطلاعاتی در مورد حقوق و مسئولیت های اجتماعی آنها در اختیار مردم قرار دهید
– افزایش کارایی و تغییرات اساسی در مدیریت سازمانهای غیردولتی
– تقویت مهارتهای اجتماعی و فردی و گروهی در سازمانهای انسانی

2- نقش NGO ها در ارتقا توسعه ملی
– توسعه فرهنگی و اجتماعی جامعه و موقعیت سازمانهای عمومی
– گسترش فرهنگ توسعه ، از جمله ارزشهای داخلی کار و تولید
– اولویت برای اهداف فردی و گروهی اهداف ملی و عمومی
– کمک به توسعه پایدار و دستیابی به چشم انداز مورد تایید کشور
– کمک به توسعه مدل سازمانی مشارکت شهری
– تشویق جوانان به مشارکت مثبت و فعال در همه زمینه های اجتماعی و فرهنگی

3- نقش سازمانی سازمانهای عمومی در پیشبرد برنامه پنج ساله

– دستیابی به عدالت اجتماعی ، ایجاد فرصت های برابر ، بالا بردن سطح تحصیلات ، بهداشت و مبارزه با فساد
– ایجاد فضای سالم فرهنگی ، درک و خصوصیات اخلاقی
– تعاملات سازنده و پویا با گروههای با استعداد و ضعیف
– نیاز به تمرکز ، تعمیق و پیشنهاد راه حلهایی برای ارزشها و باورهای عمومی
– تقویت نهاد خانواده و موقعیت زنان در محیط های اجتماعی
– بررسی مسائل جوانان و تمرکز بر آسیب های آنها و نقش و موقعیت قربانیان آسیب های اجتماعی
– دستیابی به رویکردهای جدید برای شناسایی سازمانهای عمومی

4- نقش سازمانهای عمومی در ارتقا سیاست ارتباطی رهبر
– ارتقا الگوهای فرهنگی ، حفظ ارزش های اجتماعی ، گسترش و ارتقا دانش ، مهارت ها و فنون ، انتقال و حفظ میراث فرهنگی و آداب و رسوم
– آموزش و برنامه ریزی برای توسعه فرهنگی
– توسعه ارزشهای اخلاقی و معنوی مطابق با هنجارهای اجتماعی
– تغییر رفتار نابهنجار اجتماعی برای رسیدن به جامعه مطلوب
– تقویت سلامت روان جامعه از طریق ارتقا life زندگی اسلامی در ایران
– تأثیر سازمانهای عمومی در تقویت سلامت اجتماعی ، اعتماد سازی و تعامل موثر با مردم

محورهای کنفرانس

برگزار کنندگان: سازماندهی کارکنان
آخرین مهلت ارسال خلاصه مقالات: 5 اکتبر 2014
مهلت ارسال متن کامل مقالات: 5 اکتبر 2014
زمان کنفرانس: 19 اکتبر 2014

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here